Villkor

Termerna "theBIGjobsite.com", allthetopbananas Ltd, "oss", "vi" eller "Bolaget" hänvisar till ägaren av denna webbplats vars registrerade kontor är Allthetopbananas.com Limited, Northfields Industrial Estate, Blenheim Way, Market Deeping, PE6 8LD, Storbritannien.

Genom att gå in på denna webbplats godkänner du nedanstående villkor.

Innehåll.

Företaget accepterar inget ansvar för innehållet i något tredje parts material som visas på vår webbplats eller för innehållet på någon annan webbplats som vår webbplats från tid till annan kan vara länkad till. Företaget lämnar inga garantier avseende innehållet på denna webbplats och tar inget ansvar för någon förlust eller skada oavsett vilken och oavsett hur den/det uppstod; oavsett direkt eller indirekt som ett resultat av åtkomst till och användning av denna webbplats.

Webbplatserna som visas som sökresultat eller länkade till av företaget är utvecklade av personer som företaget inte har någon kontroll över. Sökresultaten som visas från företagets index indexeras av företagets automatiserade maskiner och datorer, och företaget kan inte kontrollera och kontrollerar inte alla länkar innan dessa inkluderas i indexen, från vilka sådana automatiska sökresultat samlas in. En sökning med företagets tjänster kan ge sökresultat och länkar till webbplatser som vissa personer tycker är stötande, olämpliga eller kränkande. Vi kan inte garantera att sökning inte kommer att hitta oavsiktligt eller stötande innehåll och tar inget ansvar för innehållet på någon webbplats som ingår i sökresultat eller på annat sätt länkas till av företaget.

Detta inkluderar, utan begränsning, att agera eller underlåta att agera utifrån någon information som finns häri. Som användare av vår webbplats är det ditt ansvar att se till att information, tjänster eller produkter är lämpliga för dina egna syften. Om du har några funderingar kring NÅGOT på sajten, såsom misstänkta falska jobbannonser, skadligt innehåll etc, kontakta oss så snart som möjligt.

Du förstår att du är personligen ansvarig för ditt beteende när du är på webbplatsen, och samtycker till att hålla företaget, dotterbolag, dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter ansvarsfria från och mot förlust, skada, ansvar, kostnad eller utgifter av något slag (inklusive juridiska avgifter och kostnader) som kan uppstå i samband med ett tredje parts anspråk eller på annat sätt, i samband med din användning av webbplatsen och/eller åtkomst till webbplatsen, ditt brott mot alla dessa villkor eller tredje parts rättigheter, avslöjande av medlemslösenord och andra frågor i samband med ditt engagemang i tjänsterna på webbplatsen.

Företaget garanterar inte att funktionerna i webbplatsens innehåll kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att företaget eller servern/servrarna som gör den tillgänglig är fria från virus eller buggar.

Om inte annat specifikt anges är webbplatsen och dess innehåll endast inriktad på arbetssökande och varor och tjänster som erbjuds är tillgängliga för arbetssökande.

Alla rättsliga förfaranden som uppstår till följd av innehållet på eller vid användning av webbplatsen ska omfattas av lagarna i England och Wales.

Om du skickar innehåll till företaget (inklusive utan begränsning text, fotografier, grafik, video eller ljud) ger du företaget licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, skapa härledda verk från, distribuera och visa offentligt att innehåll i någon form och media på eller i anslutning till webbplatsen, utan kostnad för oss och så länge vi kräver och du garanterar att du äger eller har rättigheter till den immateriella äganderätten i sådant innehåll och har rätt att bevilja denna licens. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter till ditt bidrag. Du kommer att hålla oss ansvarsfria och hålla oss skadeslösa från och mot alla kostnader, anspråk, skador och utgifter som gjorts mot eller ådras av oss, till följd av att en tredje part hävdar att användningen av sådant innehåll av oss, är intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

När du skickar innehåll samtycker du till att inte göra något av följande:

Säkerhet.

Om du medvetet skickar eller infekterar webbplatsen med ett virus, trojansk häst, mask, etc, förbehåller företaget rätten att efter eget gottfinnande förfölja dig för alla juridiska utgifter (inklusive egna och de från tredje part), skadestånd och andra utgifter som företaget kan ådra sig till följd av dina handlingar.

Vi testar regelbundet vårt system för intrång i säkerheten. Dock är inget system 100 % säkert. Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda webbplatsen och data från obehörig åtkomst.

Integritet.

Data som ingår i sökmotorn publiceras inte av företaget i sin fullständiga form, och visas alltid med avsikt att användaren besöker målwebbplatsen. Reproduktion i någon form, utskrift eller nedladdning av delar av eller hela innehållet är förbjudet utom i enlighet med den licens som beviljats nedan.

Licens att kopiera för personligt bruk. Du får skriva ut kopior av alla objekt i papperskopia förutsatt att du inte redigerar ändrar eller tar bort någon del eller kombinerar den med annat material. Du får kopiera materialet till enskilda tredje parter för deras personliga information endast om du erkänner webbplatsen som källan till informationen, genom att inkludera en sådan bekräftelse och adressen till företaget och webbplatsen i kopian av materialet OCH du informerar tredje part att materialet inte får kopieras eller reproduceras på något sätt. Du får inte tillhandahålla materialet till någon tredje part för kommersiell vinning.

Ingen del av vår webbplats eller innehållet därav får reproduceras på eller överföras till eller lagras på någon annan webbplats eller annan form av elektroniskt hämtningssystem utan företagets tillstånd.

Du får inte skicka automatiska frågor av något slag till företagets system utan uttryckligt tillstånd i förväg från företaget. Observera att "skicka automatiska frågor" inkluderar bland annat:

Tredjepartsdata.

Om du ger företaget information om en annan person, bekräftar du att de har utsett dig att agera för dem, att samtycka till behandlingen av deras personuppgifter inklusive känsliga personuppgifter och att du har informerat dem om företagets identitet och syften (enligt ovan) för vilka deras personuppgifter kommer att behandlas.

COOKIE POLICY

Vad är cookies?

Cookies är små bitar av information som en webbplats kan lagra på din dator eller åtkomstenhet. De låter webbplatser komma ihåg vem du är. Vanligtvis lagrar din webbläsare varje cookie som en liten textfil. En cookie kommer alltid att innehålla domännamnet för den ursprungliga webbplatsen. Av säkerhetsskäl har endast den ursprungliga webbplatsen behörighet att läsa cookien.

Hur cookies används.

När du loggar in på webbplatsen kommer företaget att sätta en cookie som innehåller ett slumpmässigt genererat unikt referensnummer. Detta anonyma nummer gör att företaget kan identifiera dig. Företaget kommer aldrig att lagra din personliga information direkt som en cookie. Om du, när du loggar in, markerar kryssrutan märkt "Kom ihåg mig", kommer en beständig cookie att ställas in. Beständiga cookies raderas inte när du stänger din webbläsare och gör att webbplatsen känner igen dig vid ditt nästa besök.

Varför använder företaget cookies?

Avancerade funktioner på webbplatsen använder cookies för att tillhandahålla information du begärt och för att minska att du behöver knappa in upprepade fält. Cookies gör att företaget kan se hur webbplatsen används. Denna information utgör grunden för framtida utvecklingsarbete och gör det möjligt för företaget att kontinuerligt förbättra sin webbplats att bäst passa sina användare. De tillåter också att webbplatsen kommer ihåg dig när du loggar in och behöver inte logga in.

Inaktivera cookies.

Cookies kan när som helst enkelt raderas eller inaktiveras via din webbläsares preferensmenyer, se instruktionerna för ditt filhanteringsprogram för att hitta filen eller katalogen som lagrar cookies. Mer information om kontroll av cookies finns på http://www.aboutcookies.org. Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kanske den här webbplatsen inte fungerar som förväntat och att du kanske inte kan komma åt olika funktioner.

Lösenord.

När du registrerar dig kommer du att välja ett lösenord så att du kommer åt ditt konto hos företaget. Du godkänner att du kommer att hålla denna information konfidentiell. Du är fullständigt ansvarig för aktiviteter som sker under ditt konto och lösenord. Om du tror att det har skett obehörig användning av ditt konto eller lösenord, samtycker du till att omedelbart meddela företaget och samarbeta med företaget för att lösa det. Företaget kommer aldrig att fråga muntligt eller via e-post efter ditt lösenord. Lösenord lagras i ett icke reversibelt format som skyddar dig.

Obehörig åtkomst till ditt lösenord.

Du kommer inte att göra något som skulle hjälpa någon som inte är en registrerad användare att få tillgång till något säkert område på webbplatsen. Du förbinder dig att inte med uppsåt skapa ytterligare registreringskonton i syfte att missbruka webbplatsens funktionalitet eller andra användare; du kommer inte heller att försöka utge dig själv som en annan användare.

Uppsägning av åtkomst.

Företaget kan när som helst avsluta din åtkomst till webbplatsen. Företaget kan också utan anledning ta bort allt innehåll som du lägger upp, utan att ange skäl och utan att meddela dig. Detta inkluderar alla e-postkonton, inlägg, profiler eller annan personlig information som du har skapat på webbplatsen.

Klagomål.

Vi uppmuntrar användare att informera företaget om olämpligt innehåll. Du kan mejla oss på [email protected]

Uttalande gällande åtkomst för funktionshindrade.

Företaget strävar efter att stödja åtkomst för alla användare. Om du upplever några svårigheter med att använda webbplatsen, kontakta företaget på [email protected]